Elektriciteit Algemeen


Stroomkring

Voor een stroomkring heb je nodig: een spanningsbron, de draden en een elektrisch apparaat.
Bij een gesloten stroomkring zijn de spanningsbron, de draden en een elektrisch apparaat zo verbonden, dat de stroom vanuit de spanningsbron kan rondgaan.

Meer over stroomkringen


Schakelschema

Een schakelschema is een tekening van een elektrische schakeling, waarbij de onderdelen van de
schakeling zijn vervangen door symbolen.

 

Elektrische symbolen

Dit zijn enkele veel gebruikte elektrische symbolen:

Lampje

Batterij

Open schakelaar

Gesloten schakelaar

 

Parallel of serie?

Elektrische apparaten kun je in serie of parallel aansluiten.

Bij een serieschakeling bevinden alle apparaten zich in één stroomkring; de zelfde stroom loopt door alle apparaten.


Bij een parallelle schakeling heb je verschillende stroomkringen en iedere stroomkring heeft zijn eigen stroom.

 

Veiligheid en beveiliging

Overbelasting

Als er te veel stroom loopt in een bepaalde stroomkring, spreken we van overbelasting. De onderdelen van de stroomkring kunnen dan te heet worden (brandgevaar)
Je kunt verbelasting voorkomen door een zekering in de stroomkring op te nemen. Deze zekering gaat stuk als de stroom te sterk is. Daardoor wordt de stroomkring onderbroken en brandgevaar voorkomen.


Randaarde

Randaarde is een extra draad waardoor de stroom weg kan als de buitenkant van een apparaat onder spanning komt.

Randaardestopcontact

en

Randaardestekker

 

Aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als er stroom weglekt, bijvoorbeeld als de buitenkant van een apparaat onder spanning komt te staan.

 

Stroomsterkte

Stroomsterkte is de hoeveelheid stroom die door een stroomkring loopt. Stroomsterkte heeft als eenheid de Ampère (A).
Soms is de eenheid milliampère handiger: 1 A is 1000 mA
Door een stroomkring met een brandend lampje kan bijvoorbeeld een stroom van 0,020 A lopen.

Spanning

Spanning is de `stroomdruk' van de stroom in een spanningsbron.
Spanning heeft als eenheid de Volt (V).

De spanning op bijvoorbeeld een stopcontact is 230 Volt. Dat is een hoge spanning (levensgevaarlijk).
De spanning van een platte batterij is 4,5 Volt. Dat is een lage spanning (ongevaarlijk).

230 V

 


Elektrische groothedenen eenheden

Grootheid Afkorting Eenheid Afkorting
Stroomsterkte I Ampère A
Spanning U Volt V
Weerstand R Ohm

Elektriciteit meten

Stroommeter

of

Ampèremeter

Met een stroommeter kun je stroomsterkte (Ampère) meten.
Een stroommeter moet je in een serieschakeling opnemen.


 

Spanningsmeter

of

Voltmeter

 

Met een spanningsmeter kun je de spanning (Volt) op een bepaald apparaat meten. Een spanningsmeter dient parallel met dat apparaat te worden geplaatst.

 

Weerstandsmeter

of

ohmmeter

 

Met een weerstandsmeter kun je de weerstand (Ohm) van een onderdeel van een stroomkring meten.

 

Multimeter

 

Een multimeter kan verschillende grootheden meten: stroomsterkte, spanning en weerstand.

Ook kun je voor elke grootheid vaak meerdere bereiken kiezen, bijvoorbeeld 0-3 Volt, 0-30 V, 0-300 V.

 


Batterijen

Symbolen van elektrische onderdelen

Informatie over elektrische onderdelen

Informatie over elektrische onderdelen II

Begrippen

Statische elektriciteit

Statische elektriciteit (o.a. bliksem)

Nog meer over bliksem

 

Laatste wijziging: 12-06-2005 , JR