Vlakke figuren. Tabel vlakke figuren:   Demonstratie vlakke figuren symmetrie spiegel-as

Laatste wijziging: 07-nov-06, RW

 

Schema van de Vlakke Figuren

omhoog^

Goed om te weten 
 
 
omhoog^
Begrippen:      
Figuur      
omhoog^
Rechthoek:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
(lengte + breedte) x 2
=(12+5)x2=34 cm
lengte x breedte =
12 x 5=60 cm
omhoog^
Vierkant:       
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
4 x zijde 
= 4 x 8= 32 cm
zijde x zijde 
= 8x8 =64 cm 
 • hoeken (4) van elk 90 graden  
 • zijden even lang.
 • diagonalen gelijk en delen elkaar doormidden.
 • Diagonalen maken een hoek van 90 graden
omhoog^
Driehoeken      
Rechthoekige-driehoek      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
Tel alle zijden bij elkaar
=5+12+13=30 cm
basis x hoogte :  2
=5x12 : 2=30 cm

Meer informatie

Gelijkbenigedriehoek      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
Tel alle zijden bij elkaar
=10+13+13=36 cm
basis x hoogte :  2
= 10 x 12:  2=60 cm

Meer informatie
 • 2 zijden zijn gelijk

Gelijkzijdigedriehoek      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
Tel alle zijden bij elkaar
=12+12+12=36 cm
basis x hoogte :  2
= 10,4 x 12:  2=62,4 cm

Meer informatie
 • Alle zijden zijn gelijk
omhoog^
Parallellogram:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
alle zijden bij elkaar tellen
=12+7+12+7=38 cm
basis x hoogte
=12x6=72 cm

Meer informatie
 • hoeken (tegenover elkaar gelijk).
 • evenwijdige zijden even lang.
 • diagonalen niet even lang. Ze delen elkaar doormidden
omhoog^
Ruit:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
4 x zijde
= 4 x 8 = 48 cm
basis x hoogte
=8x6=48 cm

of

diagonaal x diagonaal : 2
=12x8 : 2=48cm

Meer informatie
 • hoeken (tegenover elkaar gelijk).
 • zijden even lang.
 • diagonalen  ze maken een hoek van 90 
 • diagonalen delen elkaar doormidden
omhoog^
Vlieger:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
Tel alle zijden bij elkaar
=17+17+10+10=54 cm
diagonaal x diagonaal :2
=21x16 : 2=168 cm
 • 2 hoeken  tegen over elkaar zijn gelijk.
 • zijden links (2)  gelijk, zijden  rechts (2) gelijk.
 • diagonalen zijn niet even lang en maken een hoek van 90 graden.
omhoog^
Trapezium:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen
Alle zijden bij elkaar tellen
=21+13+11+13=58 cm
(a + b) x hoogte : 2
=(21+11)x12 :2=192
cm
 • Twee evenwijdige zijden (a en b)
 • diagonalen  alleen bij een gelijkbenigtrapezium gelijk
 • 2 zijkanten zijn gelijk
omhoog^      
Cirkel:      
Figuur Omtrek Oppervlakte Algemeen

p x d
=(3,14 x diameter)
=3,14 x 10=31,5 cm 

of
p x 2 x r
=(3,14 x 2 x straal)
=
3,14 x 2 x 5=31,5 cm
 

p x r
= (3,14 x
straal  x  straal)

= 3,14 x
5 x 5=78,5cm


Meer informatie
 • Stuk tussen passerpunten heet straal. 
 • De breedte van de cirkel is
  2 x straal = middellijn
 • Middellijn wordt ook wel  diameter genoemd
 • Het woordje 'pi' (p) komt van het Griekse woord 'perimetron' en dat betekent 'afstand er omheen', dus zoiets als ons woord omtrek.
 • p (pi) .Op je rekenmachine vind je p ook en dan nauwkeuriger dan 3,14)
 • Wil je meer weten over het getal p maak dan de volgende opdracht maar eens. (Het getal p)
Wil je met je passer een paar leuke figuren tekenen, bekijk dan het volgende eens: Passer
omhoog^

Samenvatting     
vlakkefiguren  aantal zijden  /  bijzonderheden  aantal hoeken  diagonalen omtrek      oppervlakte
rechthoek: 4. evenwijdige zijden gelijk 4   van    90  2.  .  2 x (lengte + breedte)  lengte x breedte
vierkant: 4   alle zijden gelijk 4   van    90  2.  4 x zijde   zijde x zijde
parallellogram 4. evenwijdige zijden gelijk 4.   2.   (basis + zijde) x 2  basis x hoogte 
ruit 4. alle zijden gelijk 4.   2.   4 x zijde  basis x hoogte  of 

diagonaal x diagonaal : 2

vlieger 4.  4. 2.   alle zijden optellen diagonaal x diagonaal   : 2
trapezium 4.  4.  2.           alle zijden optellen (som evenwijdige zijden) x hoogte :  2
rechthoekig driehoek 3.   3.  0  alle zijden optellen  basis x hoogte / 2
gelijkbenige driehoek 3.  3. 0  alle zijden optellen  basis x hoogte / 2
gelijkzijdige driehoek. 3.  3. 0  3 x zijde  basis x hoogte / 2
cirkel 1.   Gebogen lijn - middellijn   2 x p x straal  p x straal x straal
omhoog^
Diagonaal   
Diagonaal

Deze  lijn loopt door het figuur heen van 

hoekpunt naar hoekpunt.

omhoog^
Bijzondere lijnen 

Evenwijdige lijnen

      
Kijk maar eens om je heen en ontdek hoeveel lijnen er evenwijdig lopen.
   


Loodrechte lijnen.

Dit zijn lijnen die een hoek van 90  maken.

     
Kijk ook nu maar eens om je heen en ontdek hoeveel lijnen er loodrecht op elkaar staan.
    


Nullijn:


Om lijnen (rood) loodrecht op elkaar te tekenen gebruik je de
nullijn op je geodriehoek. 
(Hiernaast is de nullijn geel)

Snijpunt:

Het punt waar 2 lijnen elkaar kruisen noemt men het snijpunt van 2 lijnen.
omhoog^       

     
Horizontaal (denk maar aan de horizon).

De blauwe lijn loopt  horizontaal.

Verticaal (deze lijn staat loodrecht op de horizontale lijn.

De rode (met geel) lijn loopt verticaal.

omhoog^