Roosterwijziging maandag 21 oktober
Uur Docent Vervanger Vak Lokaal Opmerkingen
Prettige herfstvakantie!
           
Donderdagmiddag  24 oktober publiceren we een nieuw rooster op de website!
Kijk dan op de website van school bij leerlingen roosters of er veranderingen voor je klas zijn!
Roosterwijziging maandag 28 oktober
Start nieuw lesrooster!  Kijk op de website van school bij leerlingen roosters of er veranderingen voor je klas zijn!
Bijles Engels van mevr. Tamminga vervalt!
Leerjaar 2 : OVR GVWB groep 1 leerlingen uit 2G1 2G2 2G3 les in sporthal Biezem
Leerjaar 2 : OVR GVWB groep 2 leerlingen uit 2H1 2H2 2T1 2T2 2T3 les in lokaal 014 
Uur Docent Vervanger Vak Lokaal Opmerkingen
B3HBR/K3HBR/M3HBR
Groep 1 na het 5e uur vrij
B4BWI/B4MT/B4PIE
1/2 Boksen bij sportschool Burning Heart Franciscusweg 307 Hilversum
B4EO2/B4GVWB
1/2 Skateboarden  sporthal Biezem
K4GVWB2/K4MVI2
7/8 Fitness bij Family Fitness naast sporthal Biezem